Tạo hình cây đa là một chương trình máy tính độc quyền dành cho người sử dụng Windows, cho phép tạo ra các hình dạng 3D cây khác nhau. Chương trình có thể tạo ra các loại cây như cây thường, cây bụi, cây đồng, cây nước và cây cỏ. Nó cũng có thể tạo ra các loại cây như cây bụi, cây đồng, cây nước và cây cỏ. Các tính năng bao gồm:

-Tạo ra các hình dạng cây 3D khác nhau

-Tùy chỉnh kích thước của cây

-Tùy chỉnh màu sắc của cây

-Tùy chỉnh vị trí của cây

-Tùy chỉnh chiều cao của cây

-Tùy chỉnh độ cân bằng của cây

-Tùy chỉnh độ nhạy cảm của cây

-Tùy chỉnh tốc độ phát triển của cây

-Tùy chỉnh độ bao phủ của cây

-Tùy chỉnh độ ẩm ướt của cây

-Tùy chỉnh độ sáng của cây

-Tùy chỉnh độ đục của cây

Giá cả: $49.99

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

87 − 81 =