Sandal là một sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam, được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Sandal. Sandal là một giầy dép thông minh, được tích hợp với công nghệ tự động lọc nước và khả năng chống nước. Sandal có thể tự động lọc nước bằng cách sử dụng bộ lọc nước trong suốt đối tượng. Sandal cũng có khả năng chống nước, chống bụi và chống ẩm mùa đông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 2 = 4