Sách tự học trang điểm là một sản phẩm giá trị dành cho những người muốn tự học cách trang điểm cho mình. Sách có thể giúp bạn tìm hiểu về các loại trang điểm, kỹ thuật trang điểm, cách sử dụng các dụng cụ trang điểm và cách làm đẹp cho mình.

Sách tự học trang điểm có thể giúp bạn:

– Tìm hiểu về các loại trang điểm
– Học cách sử dụng các dụng cụ trang điểm
– Tìm hiểu về các kỹ thuật trang điểm
– Làm đẹp cho mình

Giá của sách tự học trang điểm là 250.000 đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 3 =