Privacy Policy

Privacy Policy

Introduction

This Privacy Policy (the “Policy”) describes how https://www.muabanraovat.org/ or “we/us/our”), collects, uses, stores, shares and protects the personal information derived from the use you make of the website https://www.muabanraovat.org/ (the “Website”).

What personal data do we collect and why do we collect it?

The personal data will be collected and processed in the context of your navigation through the Website for the following purposes:

  • To enable your correct use of the Website. In particular, muabanraovat.org will process the following categories of data for the purposes that are specified below:
Categories of personal dataPurpose of processing
Basic information (name, access data, IP address, company location or email address, as applicable).To manage and enable your use of the Website.
Information regarding your actions in the Website (e.g. sessions ID, etc).Enabling a proper use of the Website and for records in order to comply with potentially applicable legal obligations.
Usage data, in particular, technical and device-related information and data transmission information (functional web and tracking data, usage data).Customizing analytics, user interface improvement and, if applicable, marketing.
  • To respond to queries that may be submitted by users in connection with the Website.
  • To respond to law enforcement requests and as required by applicable law, court order, or governmental regulations.
  • For any other business purpose stated when collecting your personal data or as otherwise set forth in applicable data privacy laws.

Furthermore, and only with the consent of the user in each case, we will use their data for the following additional purposes:

  • To better know their preferences through evaluation of their profile, using the data to improve the use of the Website, prevent fraud and improve the service.
  • If so requested, to send advertising or commercial information, including by electronic means, about products and services that may be of interest to them.

For how long do we retain your data?

Your personal data will be kept only for the time necessary to comply with the purposes for which it has been collected and, afterwards, although duly blocked, for the time necessary to respond to any eventual legal or contractual obligations.For instance, and in particular, the personal data required for responding to queries made will be processed for as long as you do not revoke the consent given and, once that consent has been withdrawn, for the time necessary to answer for any liabilities that may arise, as applicable. In any case, when the personal data is not required for the purpose for which it was obtained and until it is not finally canceled, it will be retained in a blocked form.

What are your rights as a data subject?

RightsContentContact Channel
AccessYou can obtain confirmation as to whether your personal data is being processed and consult what specific personal data is processed.To exercise your rights please send an email to  privacy@muabanraovat.org, stating the right you wish to exercise.
RectificationYou can modify your personal data when they are inaccurate, and complete those that are incomplete.
ErasureYou can request the erasure of your personal data when, among other reasons, they are no longer necessary for the purposes for which they were gathered.
OppositionYou can ask for your personal data not to be processed. We will stop processing the data, except where legitimate purposes prevail, or to exercise or defend against possible claims.
Restriction of processingYou may request the restriction for processing of your data in the following cases:While a challenge to the accuracy of your data is being verified;When the processing is unlawful, the User objects to the deletion of their data and requests the limitation of their use;When your data is not processed but is needed for exercising or defending claims;When you have opposed the processing of your data to carry out a mission of public interest or to satisfy a legitimate interest, while it is checked whether the legitimate grounds for processing prevail over your interests.
PortabilityYou may receive the personal data processed as a result of your use of the Website in electronic form, and transmit that data to another entity.
If you believe your personal data have not been processed in accordance with the law, you can file a claim with the competent supervisory authority via the website www.muabanraovat.org.
The exercise of all these rights is free.

Who will your data be sent to?

muabanraovat.org will not share your personal data unless when sharing is necessary to defend its legitimate interests or when the communication of your personal data is compulsory to comply with an applicable legal or contractual obligation (e.g. for instance, it may be accessed by service providers engaged in the provision of muabanraovat.org Website services, such as providers of spam detection services or other internet or technical support services providers).

Third Party Sites

It is possible that through the Website users may be redirected to or access third parties’ websites (service providers or distributors, among others). In any case, if you choose to leave our Website through links to websites that do not belong to our entity, neither this Website nor its legal representatives shall be responsible for the content or the veracity of the privacy policies that such third parties may have, nor for the cookies that they may store in the users’ computers.

Privacy policy

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng

Qui định và thoả thuận sử dụng của website https://www.muabanraovat.org/

Tôi Tìm Net là trang rao vặt miên phí, do người dùng đăng tin tự do tuy nhiên bạn phải đồng ý và thoả thuận với chúng tôi như sau.

1.Không được phép đăng tải các thông tin mà Nhà Nước Việt Nam cấm, các vấn đề nhạy cảm, cũng như các thông tin trái với đạo đức xã hội Việt Nam, cụ thể:

  • Không sex, crack, hack, chính trị, tôn giáo.
  • Không dùng từ ngữ thiếu văn hóa, không thách thức, nói xấu lẫn nhau.
  • Không được phép cố tình truy cập vào tài khoản của người khác.
  • Không được đưa tin làm nguy hại, ảnh hưởng xấu đến người khác.

2. Các tin đăng không phù hợp với mục tin sẽ bị xoá.

3. Chúng tôi giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước, tất cả mọi sự vi phạm của bạn vào một hay nhiều điều khoản đã được ghi trong quy định này đều sẽ dẫn đến việc tin đăng, tài khoản, tư cách thành viên của bạn sẽ bị hủy bỏ. Bạn bị cấm tham gia vào mọi hoạt động của hệ thống.

4. Tất cả tin đăng trên website này đều thuộc về chính người đăng tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ các thành viên gởi tin đăng mua bán, rao vặt, và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những tin đã đăng cũng như các vấn đề phát sinh khác.

5. Website hay bất kỳ website nào tương tự hoạt động ổn định và lâu dài đều cần phải có sự hỗ trợ, tương tác, đóng góp của các thành viên và các nhà tài trợ. Vì vậy chúng tôi rất mong sự cảm thông của các thành viên đối với việc xuất hiện các thông tin quảng cáo của các nhà tài trợ khác trong khuôn khổ hiển thị bản tin của mình.

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi một hay nhiều điều khoản có trong quy định này mà không cần giải thích lý do và cũng không cần phải thông báo trước.