Nhà sản xuất điện thoại cổ này tên là “Nokia”. Nokia được thành lập vào năm 1865 tại Tampere, Phần Lan bởi Fredrik Idestam và Leo Mechelin. Tên Nokia được đặt theo tên thị trấn Nokianvirta, gần đây là một phần của Tampere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

89 − 84 =