Cà phê sữa đá là một loại cà phê mới được phát triển bởi Nestlé. Sản phẩm được tích hợp sữa và đá, mang đến vị thanh mát và làm nước ngọt cà phê của bạn. Cà phê sữa đá có thể được sử dụng trong cao suất sữa và cao suất đá, hoặc cao suất sữa và sữa đặc.

Cà phê sữa đá là sản phẩm mới của Nestlé, được tích hợp sữa và đá. Với vị thanh mát và làm nước ngọt cà phê, sản phẩm này có thể được sử dụng trong cao suất sữa và cao suất đá, hoặc cao suất sữa và sữa đặc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

41 + = 43