Bút bi là loại bút thường được sử dụng để viết và vẽ. Nó có thể sử dụng được trên nhiều loại giấy khác nhau như giấy mực, giấy phân tích, giấy kẻ viền và giấy phẳng. Bút bi có thể sử dụng mực nhựa, mực dầu hoặc mực nước, tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

Bút bi có nhiều loại với nhiều kích thước khác nhau. Kích thước bút bi thường được đo bằng đơn vị milimet (mm). Bút bi có kích thước từ 0,5 mm đến 36 mm. Bút bi có kích thước nhỏ hơn 5 mm được gọi là bút bi nhỏ, bút bi trung bình từ 5 mm đến 10 mm được gọi là bút bi trung bình, bút bi lớn hơn 10 mm được gọi là bút bi lớn.

Bút bi có thể là bút cầm tay hoặc bút bàn. Bút cầm tay thường được sử dụng để viết, vẽ hoặc làm những công việc nhỏ khác, trong khi bút bàn thường được sử dụng để viết chữ cái hoặc số trên giấy.

Bút bi có nhiều loại khác nhau như bút bi nhựa, bút bi dầu, bút bi nước, bút bi màu và bút bi làm từ chất liệu khác nhau. Bút bi nhựa được sử dụng nhiều nhất, vì nó có thể dùng được trên nhiều loại giấy và không bị tan trong nhiệt độ cao. Bút bi dầu được sử dụng để viết trên giấy mực và giấy kẻ viền. Bút bi nước được sử dụng đ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 88 = 95